ORGANIZATIONS

Career Fair’24 - (08.03.2024)


[TR]

Hacettepe Üniversitesi Kariyer Fuarı, Türkiye’nin en büyük üniversite fuarıdır. Hacettepe Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) çatısı altında Hacettepe Üniversitesinin önde gelen 7 öğrenci topluluğu ile gerçekleştirilen Hacettepe Üniversitesi Kariyer Fuarı, her yıl sektöründe lider şirketleri ve alanlarında en başarılı olan üst düzey yöneticileri öğrenciler ile buluşturmayı hedefler.

Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığım topluluğum IEEE Hacettepe olarak, bu yıl 8 Mart’a özel “Lider Kadınlar” temasıyla gerçekleştirilen Kariyer Fuarı 2024’de organizasyon komitesinde biz de rol aldık.

[EN]

The Hacettepe University Career Fair is the largest university fair in Turkey. Organized under the auspices of the Hacettepe University Career Development Application and Research Center (KARMER), the Hacettepe University Career Fair, carried out with the participation of the leading 7 student communities of Hacettepe University, aims to bring together industry-leading companies and top-level executives in their fields with students every year.

As the Vice President of our organization, IEEE Hacettepe, we also played a role in the organizing committee of the Career Fair 2024, which was held this year with the theme “Leading Women” in celebration of March 8th.


Devfest’23 - (17.12.2023)


[TR]

DevFest, her yıl düzenlenen ve dünyanın her yerine yayılan konferans etkinliklerini ifade etmektedir. DevFest etkinlikleri, buluşmalar ve konuşmacı oturumları ile katılımcıları güncel teknolojilerle buluşturmaktadır. Bu etkinliklerde sunulan birçok aktiviteyle yerel geliştiricilerin bilgi edinmek, ürün geliştirmek ve Google geliştirici araçlarının tümünü anlamak için bir araya gelmesi amaçlanır.

Başkan Yardımcısı olarak görev aldığım IEEE Hacettepe topluluğum ve Google Developer Groups Ankara’nın işbirliğinin 5. yılında Devfest Ankara yeniden Hacettepe Üniversitesi’nde yapılmıştır.

[EN]

DevFest represents conference events held annually and spread all over the world. DevFest events bring participants together with current technologies through meetings and speaker sessions. These events aim to bring local developers together to acquire knowledge, develop products, and understand all of Google’s developer tools through various activities offered during the events.

In its 5th year of collaboration between my community, IEEE Hacettepe, and Google Developer Groups Ankara, DevFest Ankara was once again held at Hacettepe University.Pura Game Jam’23


[TR]

Pura Game Jam etkinliği, topluluğumuzda benim 3. dönemini gerçekleştirdiğim geleneksel bir oyun geliştirme yarışmasıdır. Katılımcılar, belirlediğimiz tema çerçevesinde 48 saat süreyle kurallar dahilinde sıfırdan oyun geliştirmektedir. Geliştirilen oyunlar alanında uzman jürilerimizce değerlendirilir ve yarışma sonuçlanmaktadır.

Toplam 200.00TL değerinde ödül dağıtmış olduğumuz yarışmamıza tüm Türkiye’den 79 takım başvuru yaptı, 48 saatlik geliştirme sürecini 35 takım tamamladı ve 7 takım sunum etabına geçmeye hak kazandı.

Aynı zamanda final gününde Bahçeşehir Üniversitesi’nden ağırladığımız çok değerli hocamız Asst. Prof. Çakır Aker ile inanılmaz güzel bir söyleşi gerçekleştirdik.


[EN]

Pura Game Jam event is a traditional game development competition that I conducted for the 3rd term in our community. Participants develop games from scratch within 48 hours under specified rules, based on the theme we set. The developed games are evaluated by expert juries in the field, and the competition concludes with the results.

A total of 79 teams from all over Turkey applied to our competition, where we distributed prizes worth a total of 200.00TL. 35 teams completed the 48-hour development process, and 7 teams earned the right to proceed to the presentation stage.

Additionally, on the final day, we had an incredibly insightful discussion with our esteemed guest, Assistant Prof. Çakır Aker from Bahçeşehir University, which we hosted.

Click for the final stage


Devfest’22 ( Google Developer Groups & IEEE Hacettepe )


[TR]

DevFest, her yıl düzenlenen ve dünyanın her yerine yayılan konferans etkinliklerini ifade etmektedir. DevFest etkinlikleri, buluşmalar ve konuşmacı oturumları ile katılımcıları güncel teknolojilerle buluşturmaktadır. Bu etkinliklerde sunulan birçok aktiviteyle yerel geliştiricilerin bilgi edinmek, ürün geliştirmek ve Google geliştirici araçlarının tümünü anlamak için bir araya gelmesi amaçlanır.

Devfest Ankara, IEEE Hacettepe ve GDG Ankara işbirliğinin 4. yılında 2022 yılında Hacettepe Üniversitesinde yapılmıştır. Ben de CS Koordinatörü olarak özellikle etkinliğin teknik kısmında yer aldım.


[EN]

DevFest represents conference events held annually and spread across the globe. DevFest events bring together participants with current technologies through meetings and speaker sessions. The aim of these events is to gather local developers to acquire knowledge, develop products, and understand all Google developer tools through various activities offered during the events.

Devfest Ankara was held at Hacettepe University in 2022, in its 4th year of collaboration between IEEE Hacettepe and GDG Ankara. As the CS Coordinator, I particularly participated in the technical aspect of the event.


Career Fair’23


[TR]

Hacettepe Üniversitesi Kariyer Fuarı, Türkiye’nin en büyük üniversite fuarıdır. Hacettepe Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) çatısı altında Hacettepe Üniversitesinin önde gelen öğrenci toplulukları ile gerçekleştirilen Hacettepe Üniversitesi Kariyer Fuarı, her yıl sektöründe lider şirketleri ve alanlarında en başarılı olan üst düzey yöneticileri öğrenciler ile buluşturmayı hedefler.

CS Komitesi Koordinatörü olduğum yılda IEEE Hacettepe olarak Cumhuriyetin 100.yılına özel temalı Kariyer Fuarının organizasyonunda ben de yer aldım.


[EN]

The Hacettepe University Career Fair is the largest university fair in Turkey. Organized by the leading student communities of Hacettepe University under the auspices of the Hacettepe University Career Development Application and Research Center (KARMER), the Hacettepe University Career Fair aims to bring together industry-leading companies and top-level executives who are most successful in their fields with students every year.

During the year when I served as the CS Committee Coordinator, I also participated in the organization of the Career Fair with a special theme for the 100th anniversary of the Republic, as IEEE Hacettepe.


Programmix-V


[TR]

Programmix V etkinliği, topluluğumuzda benim 3. dönemini gerçekleştirdiğim geleneksel bir yazılım eğitimi kampıdır. Bu program kapsamında 5 hafta boyunca haftanın 5 günü 5 farklı dilde yazılım eğitimi verilmekte ve eğitim sonunda yapılan sınav ile katılımcılara sertifika sağlanmaktadır.

CS Komitesi koordinatörü olduğum bu yılda Python, Solidworks, Java, C ve Yapay Zekaya giriş eğitimleri verildi. Toplamda yaklaşık 200 öğrenciye eğitim verilmesini sağlandı.


[EN]

Programmix V event is a traditional software training camp that I have conducted for the 3rd term in our community. In this program, software training in 5 different languages is provided 5 days a week for 5 weeks, and participants are provided with a certificate upon completion of the training through an exam.

This year, as the coordinator of the CS Committee, training sessions on Python, Solidworks, Java, C, and Introduction to Artificial Intelligence were provided. In total, approximately 200 students were trained.


Committee Meetings


[TR]

IEEE Hacettepe’de 1 yıl boyunca yaptığım aktif üyeliğin sonunda, yönetim kurulu tarafından computer society (CS) biriminin koordinatörlüğüne seçildim. Aktif üyeliğim boyunca gerçekleştirilen tüm etkinliklere katıldım ve IEEE Hacettepe ruhunu yakından incelemiş bulundum.

Buradaki fotoğrafta göreve seçilmemden sonra benimle yıl boyu çalışacak olan aktif üyelerim ile ilk olarak tanıştık, ardından yıllık planımızı hazırladık ve kendilerine projelerimden bahsettim.

(Bir gün öncesinde gözlüğüm kırıldığındna dolayı dereceli güneş gözlüğümle katıldım 🙂 )


[EN]

After a year of active membership in IEEE Hacettepe, I was selected by the board to serve as the coordinator of the Computer Society (CS) unit. Throughout my active membership, I participated in all the events held and closely observed the spirit of IEEE Hacettepe.

In the photo here, after being elected to the position, I first met with the active members who would work with me throughout the year. We then prepared our annual plan and I briefed them on my projects.

(Due to my glasses being broken the day before, I attended wearing prescription sunglasses 🙂)

Back to top